Aktuality

 

Aktuality

Dnešního dne 5.8.2009 proběhla poslední 3. část kolaudace komunikace a chodníku ...

 

Dnešního dne 4.8.2009 proběhla 2. část kolaudace veřejného osvětlení a plynovodu...

 
 

Dnešního dne 4.8.2009 proběhla 1. část kolaudace vodohospodářských sítí bez záva...

 

Dnešního dne 28.7.2009 byla dokončena výstavba ZTV - Na Štětkách - II. Etapa. ...

 
 

Předání dokončených inženýrských sítí včetně komunikace a chodníku....

 
 

Ve sloupci "Ke stažení - Etapa II" naleznete Stavební povolení nabyté právní moc...

 

Generálním dodavatelem výstavby základní technické vybyvenosti se ...

 
 

Ve sloupci "Ke stažení - Etapa II" naleznete Stavební povolení nabyté právní moc...

 

Ve sloupci "Ke stažení - Etapa II" naleznete Územní rozhodnutí nabyté právní moc...

 
 

Dnešního dne nám bylo doručeno Územní rozhodnutí na výstavbu ZTV Srubec Na Štět...

 

Dnešního dne 1.8.2008 došlo k předání stavby ZTV Etapa Ia do majetku Obce Srubec...

 
 

Dne 21.7.2008 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na přípojky, VO, STL plynovod....

 

Dne 18.7.2008 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na kanalizační řády....

 
 

Dne 18.6.2008 byla podána žádost o územní rozhodnutí...

 

Připravujeme novou lokalitu, která bude určena k výstavbě 6 atriových domů. Poze...

 
 

K dnešnímu dni jsou položeny hlavní řády sítí ...

 

Dnešního dne začala výstavba ZTV pod názvem Etapa Ia. ...

 
 

Pozemky v Etapě Ia jsou prodané....

 

Ve sloupci "Ke stažení - Etapa I" naleznete kolaudační rozhodnutí...

 
 

Dnešního dne 27.12.2007 došlo k předání stavby ZTV Etapa I do majetku Obce Srube...

 

Ve sloupci "Ke stažení - Etapa I" naleznete kolaudační rozhodnutí ...

 
 

V připravované Etapě Ia. máme k dnešnímu dni poslední volný pozemek ...

 

Ve sloupci "Ke stažení - Etapa I" naleznete kolaudační rozhodnutí nabyté právní ...

 
 

Dne 1.10.2007 začal prodej stavebních pozemků v Etapě Ia. ...

 
 
 

EICB s.r.o. | EICB Group s.r.o. | Estate Invest CB s.r.o. | Empire Invest CB s.r.o. | EICB Real Estate Srubec s.r.o. | Srubec na Štětkách

Vizualizace, dispozice a jejich výměry se mohou lišit od skutečnosti.
Všechny informace na webových stránkách jsou nezávazné a mají informativní charakter.
Copyright © 2009 EICB s.r.o. | CHCIWWWSTRANKY.CZ